GRATIS BRANDSCAN

Nieuw en uniek?

Heeft u een nieuw merk bedacht of zijn uw bedrijfs- of productnaam en/of logo nog niet beschermd?

BrandMerk! checkt vrijblijvend of uw merk voldoet aan de vereisten voor registratie en of er geen oudere registraties van merken bestaan die mogelijk een obstakel vormen voor gebruik en registratie van uw merk in de Benelux. Ook kunnen wij u inzicht geven in uw juridische positie wanneer u eerder merken heeft laten registreren.

AANVRAGEN

DUIDELIJK EN KRITISCH

Voor wie?

Naast bedrijven en ondernemers adviseren wij veel ontwerpers en artiesten bij de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Maar vooral zijn wij er voor degene die op zoek is naar een kantoor dat kritisch meedenkt en “nee” durft te zeggen wanneer registratie van een naam als merk niet in uw belang is.

Stel ons liever 10 vragen teveel, dan 1 te weinig zodat wij uw merkenrechtelijke belangen optimaal kunnen behartigen.

Onze diensten

VOOR VRAGEN OVER MERKEN

Kennis maken?

Bel, mail of kom langs voor een vrijblijvend gesprek wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw bedrijfs-, product- of artiestennaam.

Natuurlijk kunt u ook met vragen over modellen (vormgeving), handelsnamen, domeinnamen en auteursrechten bij ons terecht. Daarnaast kunnen wij u adviseren wanneer er bezwaar is aangetekend tegen uw merkdepot of wanneer u bent aangeschreven vanwege merkinbreuk.

CONTACT


Laat van te voren checken of gebruik en registratie van een merk mogelijk zijn.

BrandScan